Meer informatie? Bel ons! 0519-295400

Welkom op onze webshop

Producten zoeken

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Kaspersma Uitvaartkistenfabriek. (verder te noemen KASPERSMA) zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. KASPERSMA kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. KASPERSMA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. KASPERSMA kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. KASPERSMA is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. KASPERSMA heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. KASPERSMA kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. KASPERSMA is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Onze Voordelen


Snelle levering.

Breed assoriment.

Verantwoord ondernemen.